Get Adobe Flash player

Created jtemplate joomla templates

logo2

“Toplanma günü için sizi topladığı zaman var ya, işte o gün, kimin aldandığının açığa çıkacağı aldanma günüdür. Kim Allah'a inanır ve yararlı iş yaparsa, Allah onun kötülüklerini örter ve onu, içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş budur.” (9) Teğabün Suresi.

Kutlu Doğum Haftası

Mevlid Kandilinizi tebrik eder, İslam âleminin birliğine, saadetine ve zaferine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz.”

                                                        

                                                 HAKKA HİZMET VAKFI

                                                              DAMLA DERNEĞİ

                                                              

-HABİBİM- BİZ SENİ ANCAK ALEMLERE RAHMET OLARAK GÖNDERDİK” (107) Enbiya

******

Ey Âlemlere rahmet olan Nebi!

Ey Resulül-ü Ekrem! Ey Habib’i Muhterem!

Ey Hatem’ü-Enbiya-i vel-Mürselin!    

Ey Rahmeten’lil-Alemin!

Ey Kainatın efendisi! Ey Hükümeti Rabbaninin Veziri Azamı! Binler salat ve selam size, ehli beyt ve ashabınıza olsun…

 

KUR’AN’A GÖRE PEYGAMBERİZ

 

 “Ey peygamber! Biz seni hem bir şahit, hem bir müjdeci, hem bir uyarıcı olarak gönderdik.” (45) Ahzab

 

“Ve hem de Allah'ın izniyle bir davetçi ve nurlar saçan     -etrafı aydınlatan- bir kandil olarak -gönderdik-” (46) Ahzab

 

 “Müminlere Allah'tan büyük bir mükâfat verileceğini müjdele!” (47) Ahzab Suresi

 

“Şüphe yok ki, Biz seni hak ile rahmetimizin müjdecisi ve azabımızın habercisi olarak gönderdik. Sen, o cehennemlik lerden sorumlu değilsin” (119) Bakara Suresi

 

“O öyle bir Allah'tır ki, Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir. Müşrikler hoşlanmasalar da.” (33) Tövbe Suresi

“Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter.” (28) “Muhammed Allah'ın Resulü -elçisi- dir…” (29) Fetih Suresi

“Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere -peygamber-davet ettiği zaman, Allah'a ve Resulüne icabet edin. Ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer. Ve siz kesinlikle O'nun huzurun da toplanacaksınız.” (24) Enfal Suresi

-----------------------------

 

Allah ve Resulüne İtaat

 

“Her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyar ve O'ndan sakınırsa, işte asıl bunlar bedbahtlıktan kurtulanlardır.” (52) Nur Suresi

 

“Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sağlam söz söyleyin,” (70) “Ki -Allah sizin- işlerinizi yoluna koysun ve günahlarınızı bağışlasın. Her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, o gerçekten büyük murada ermiştir.” (71) Ahzab Suresi

 

Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne itaat edin. İşittiğiniz halde onun emirlerinden yüz çevirmeyin!” (20) “Ve işitmedikleri halde “işittik” diyenler gibi olmayın!” (21) Enfal Suresi

 

 “Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.” (33)  Muhammed Suresi

 

      “Kim de Allah'a ve Peygamberine isyan eder ve Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa Allah onu da ebedî kalacağı cehennem ateşine koyar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır.”(14) Nisa Suresi

 

“And olsun ki sizin için Allah’a ve âhıret gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı çok zikreden kimseler için, Allah’ın Resulünde güzel bir örnek vardır.” (21) Ahzab Suresi

  

“De ki, siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah -kulunu- çok esirgeyici ve bağışlayıcıdır.” (31) Ali İmran  

 

“De ki, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin! Eğer yüz çevirirler se, şüphesiz Allah kâfirleri sevmez” (32) Ali İmran Suresi

 

“Ey iman edenler! -bu kadar nimetlere karşı- Allah'a ve Resul'e ihanet etmeyin; -sonra- bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz.” (27) Enfal Suresi

 

“Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, Sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır!” (69) Nisa Suresi:

 

     Ebi Hureyre (rd) anlatıyor. Resul-ü Ekrem (s.a.v.) “Bid'aların istilası zamanında sünnetime sarılan için şehit sevabı vardır.” buyurdu. İbnü Mace: C- (20) S- (50)

 

Ebu Hüreyre (rd) Resulüllah Sallellahü aleyhi ve Sellem’in şöyle dediğini anlatıyor: “Kim bana itaat ederse, şüphesiz Allah'a itaat etmiştir. Kim de bana isyan ederse, şüphesiz Allah'a isyan etmiş olur. Kim emire -idareciye- itaat ederse, şüphesiz bana itaat etmiş olur. Kim de emire -idareciye-isyan ederse şüphesiz bana isyan etmiş olur.” Sahihi Buhari: C- (9) S- (77) Hadis No: (7137) Sahihi Müslim: C- (6) S- (13) Hadis No:  (4852)

 

Ebu Hureyre (Rd) anlatıyor: Resulüllah (s.a.v.) “Bütün ümmetim cennete girer ancak ebâ olan -cennete- giremez.” Buyurunca “Ya Resulüllah “ebâ” nedir?" denildi, “Bana itaat eden cennete girer. Bana isyan eden ebâ’dır.” Buyurdu. Sahih-i Buhari: C-(9) S-(92) Hadis No: (7280) -Eba: Dini emirlere uymayan kişiler-

 

Ebu Hureyre (rd) Resulüllah Sallellahu aleyhi ve Sellem’in şöyle dediğini anlatıyor: “ Kim bana itaat ederse, şüphesiz Allah'a itaat etmiştir. Kim de bana isyan ederse, şüphesiz Allah'a isyan etmiş olur.  Kim Emir’e -idareciye- itaat ederse, şüphesiz bana itaat etmiş olur. Kim de Emir’e isyan ederse şüphesiz bana isyan etmiş olur.” Sahihi Buhari: C- (9) S- (77) Hadis No: (7137) Sahihi Müslim: C- (6) S- (13)Hadis No:  (4852)

----------------------------------

Kendinizi Yakınlarınızı

Cehennem Ateşinden Koruyun

  “Ey iman edenler! Allah'tan, O'na yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.” (102) “Hep birlikte Allah'ın ipine -kitabına, dinine-sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın.” (103) Ali İmran Suresi

“…Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.” (4) “Bu, Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Kim Allah'tan korkar sa Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükâfatını büyüktür.” (5)Talak Suresi

    “Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O, size bir Furkan -hakkı batıldan ayıracak anlayış- verir ve günahlarınızı örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir.”(29) Enfal Suresi

 

“…Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu yaratır.” (2)  

“Ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah'a güvenirse O, ona yeter. Allah, emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur.” (3) Talak Suresi

“…Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa, -o kişi- kesinlikle doğru yola iletilmiştir.” (101) Ali İmran Suresi

------------------------------------

Mahşerde Mal, Mülk, Evlat

Fayda Vermez

"Kendi için geri dönüşü olmayan bir gün gelmeden önce, Rab binizin davetine uyun. O gün -kıyamet günü gelince- sığınacak bir yer bulamazsınız. -ve günahlarınıza- itiraz da edemezsiniz."(47) Şura Suresi

 

“Kulakları sağır eden o gürültü geldiğinde,” (33)

“O gün kişi kaçar, kardeşinden...”(34)

“Anasından , babasından..”(35)

“Eşinden ve oğullarından.”(36)

“Onlardan her birinin o gün başından aşan işi vardır.” (37)

“Yüzler var ki, o gün parıl parıl,”(38)

“Güler, sevinir.” (39)

“Yüzler de var ki, o gün tozlanmış,” (40)

“Onları karanlık bürümüş,”(41)

“İşte onlardır kâfirler, haktan sapanlar.”(42) Abese Suresi

    “O gün -kişiye- ne mal fayda verir ne de evlatlar!” (88) “Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde -kurtuluşa erer-.”(89) “-O gün- Cennet müttakılere yaklaştırılmıştır.” (90) “Azgınlar için de cehennem açıkça gösterilir.” (91) Şuara Suresi

“Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi bir ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Onun -cehennemin- başında gayet katı, -acımasız- şiddetli, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildikleri şeyi yapan melekler vardır.” (6) Tahrim Suresi

----------------------------------

Böyle Bir Ateşe Düşmemek İçin Yanılıp Hata Edenler

Ölmeden Önce Derhal Tövbe Etmeli

 

“Ey iman edenler! Samimi bir tövbe ile Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, Peygamber'i ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nurları, önlerinde ve yanlarında koşar da, "Ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla, bizi bağışla, çünkü sen her şeye kâdirsin." derler.” (8) Tahrim Suresi

 

“Ancak tövbe edip halini düzelten gerçeği söyleyenler başka. İşte onları ben bağışlarım. Ben çok merhamet ediciyim, tövbeleri çokça kabul ederim.” (160) Bakara Suresi

 “…Ey müminler! Hep birden -topluca- Allah’a tövbe ediniz ki,   -böyle yaparsanız- kurtuluşa eresiniz.” (31) Nur Suresi

“Onun için ümidi kesmeyin de size azap gelmeden önce tövbe ile Rabbinize yönelin ve O’na teslim olun. Sonra -aksi halde- kurtulamazsınız.” (54) Zümer Suresi

--------------------------------

Gerçek Tövbe Edenlere

Büyük Müjde

“Kim yaptığı haksızlıktan sonra tövbe eder, halini düzeltirse, şüphesiz Allah, onun tövbesini kabul eder. Çünkü Allah bağışla yan, merhamet edendir.” (39) Maide Suresi

“ Ancak tövbe -edip- iman eden ve salih amel -güzel işler yapan lar- başka; onların kötülüklerini -günahlarını- iyiliklere -sevaplara- çevirir. Allah çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir.” (70) Furkan Suresi

                      Hakka Hizmet Vakfı / Damla Derneği

                      Tel: 0222-2213595-2218283-2208636